Cases – We are proud to serve our customers | ADEXI A/S

ADEXI A/S SAMARBEJDER MED ELRETUR OM AT ØGE INDSAMLINGEN, GENANVENDELSEN OG GENBRUGET AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER

Adexi A/S samarbejder med Elretur om at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier.
Sammen med Elretur kan vi garantere, at dine gamle produkter får et nyt hjem eller bliver forsvarligt genbrugt.

Bedst at undgå affald

Den bedst tænkelige løsning for miljøet er helt at undgå affald. Det er desværre ikke muligt at undgå affald. Vi har derfor brug for at behandle elektronikaffald og andet affald gennem de øvrige dele af affaldshierarkiet.

 

Direkte genbrug

Det næstbedste trin i affaldshierarkiet er direkte genbrug. Direkte genbrug er, når et produkt let kan repareres eller måske blot renses, og derved forlade affaldskategorien og komme tilbage på markedet som brugbart produkt.

Genanvendelse

I Danmark bliver langt det meste elektronikaffald (WEEE) genanvendt. Vores genanvendelsesgrad på tværs af de forskellige kategorier af elektronikaffald (WEEE-kategorier) er 74%. For samtlige kategorier ligger Danmark enten over eller på niveau med EU-målsætningen på området.

Genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier er blandt andet vigtigt, fordi meget af affaldet indeholder metaller. Mange af metallerne er sjældne og ressourcekrævende at udvinde gennem minedrift. Vi sparer fx 87% CO2, når vi genanvender stål i stedet for at udvinde det til gavn for klimaet, miljøet og os alle sammen.

Flere metaller er en begrænset ressource. Hvis metallet først havner i de forkerte affaldsstrømme og brændes sammen, kan det ikke senere genanvendes. Måden vi håndterer ressourcerne i dag, har derfor stor indvirkning på vores fremtid.

Elretur arbejder også for at sikre mere og bedre genanvendelse af elektronik affald og udtjente batterier. Det sker bl.a. via informationskampagnen Fucker du stadig med batterierne?

Vi vil i mange år frem stadig have et stort behov for at genanvende. For selvom vi øger andelen af genbrug, vil de gamle elektronikprodukter til sidst ikke kunne repareres mere.  Så bliver det vigtigt at

udvinde materialer fra elektronikaffaldet.  Vi skal derfor både øge andelen af direkte genbrug og samtidig passe godt på vores danske genanvendelsessystem.

Energiudnyttelse

Selvom dele af affaldet hverken kan genanvendes eller genbruges, kan vi stadig brænde det og udnytte energien herfra til opvarmning og el.

Deponi

Den sidste rest af affaldet kan hverken genanvendes, genbruges eller brændes. Det skal deponeres på miljøgodkendte anlæg. Det er en meget lille andel af elektronik- og batteriaffald (WEEE og BAT) fra Danmark, der deponeres.

Adexi A/S er omfattet af producentansvaret

Elretur hjælper Adexi A/S med at håndtere producentansvaret. Da Adexi A/S sælger produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke, er Adexi A/S omfattet af miljølovens producentansvar.

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment).

Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område.

Forberedelse til genbrug

Læs om FtG, der står for ”Forberedelse til Genbrug”.  FtG bliver et af fremtidens nøglebegreber. Forkortelsen dækker over det næste niveau af genbrug. Nemlig at vi tager flere kasserede produkter ud af affaldsstrømmen, reparerer dem og sender dem tilbage på markedet, så vi sparer på jordens knappe ressourcer og reducerer vores CO2 udledning.

Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Elretur håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af Adexi A/S og deres mere end 900 andre medlemmer.

Elretur er en non-profit organisation og sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set Elretur containere på din lokale genbrugsplads.

Læs mere om Elretur her.

Hvad sker der med udtjent elektronik og batterier på genbrugspladsen?

Hvad bliver der egentlig af udtjent elektronik og batterier, når det kommer på genbrugspladsen?
Hvor meget bliver genanvendt i nye produkter eller nyttiggjort gennem forbrænding?
Få svarene her:

By using this website you agree to the use of cookies more information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk